Tuyển dụng

Bùi Thanh Hà

"Tôi chọn Phú Phương  không chỉ vì họ chào giá tốt cùng với biện pháp thi công rất hiệu quả, hợp lý, mà còn vì bề dày kinh nghiệm của công ty từ những dự án trọng điểm. Họ là một trong những nhà thầu mạnh nhất khi đấu thầu dự án của chúng tôi. Trong công việc, Phú Phương thực sự đã hoàn thành công việc vượt qua sự mong đợi, xong sớm hơn chỉ tiêu với chất lượng cao. Tôi thay mặt công ty, xin cảm ơn các cán bộ của Phú Phương đã hoàn thành xuất sắc các công việc trong dự án Nam Trần Phú".